Eigen regie bij werkgever

 

Bij eigen regie bepaalt u zelf als werkgever welke acties wanneer plaatsvinden. U dient dan zelf de rol van case manager te vervullen en vraagt advies van de bedrijfsarts inzake de medische mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het opstellen van poortwachter documenten en op tijd spreekuur inplannen. Bij complexere dossiers kan op verzoek wel nadere acties aan well at work worden gedelegeerd. Deze optie is met name bedoeld voor grotere werkgevers met de nodige ervaring op het gebied van verzuim. Bij een overgangsperiode wordt wel ondersteuning gegeven aan leidinggevende hoe hier meer om te gaan dm.v. training "on the job" gedurende bijvoorbeeld 1 jaar.

/
Monique

"Balanceert tussen werkgevers en werknemers belang"